خبرها
به ریاست احمدعلی افکاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس رقم خورد؛ برگزاری دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سال 1400/ بررسی نتایج شاخص های عمومی سال 1399 و برنامه ریزی فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد سال 1400سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس از مهمترین دستورکارهای این جلسه بود

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سالجاری روز سه شنبه مورخ1400/08/04به ریاست احمدعلی افکاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و جمعی از معاونین، مدیران، روسای گروه و کارشناسان سازمان برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۸/۰۴

ادامه خبر

دیدار «مسعود ترابی» مدیرکل انتقال خون استان فارس با احمدعلی افکاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مسعود ترابی مدیرکل انتقال خون استان فارس روز سه شنبه مورخ1400/08/04 به همراه حضرتی مدیر بودجه این اداره کل با احمدعلی افکاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس دیدار و گفت و گو کرد.

۱۴۰۰/۰۸/۰۴

ادامه خبر

نشست صمیمی دکتر محمدحسین فروزانمهر معاون توسعه مدیریت، امورمجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

نشست صمیمی دکتر محمدحسین فروزانمهر معاون توسعه مدیریت، امورمجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۷/۲۵

ادامه خبر