در دیدار دکتر مجید انصاری نماینده مردم شریف شهرستان های ممسنی و رستم در خانه ملت با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ تعیین تکلیف اعتبارات مصوب در اختیار نمایندگان برای شهرستان های ممسنی و رستم

در دیدار روز چهارشنبه مورخ 1400/07/14دکتر مجید انصاری نماینده مردم شریف شهرستان های ممسنی و رستم با دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، تکلیف اعتبارات مصوب در اختیار نمایندگان برای شهرستان های این حوزه انتخابیه تعیین و نهایی شد.

📊روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
📊https://www.mpo-fr.ir
📊مجله خبری در ایتا
📊https://eitaa.com/news_mag
📊مجله خبری در سروش
📊 @News_Ma

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

گالری تصاویر