دیدار مهندس بهمن بهروزی مدیر عامل شرکت آبفا شیراز با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

مهندس بهمن بهروزی مدیر عامل شرکت آبفا شیراز روز سه شنبه مورخ 1399/07/01 با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس دیدار و گفت و گو کرد

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

ادامه خبر

دیدار مهندس عبدالحسن صمدنژاد سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

مهندس عبدالحسن صمدنژاد سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس روز سه شنبه مورخ 1399/07/01 با دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس دیدار و گفت و گو کرد.

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

ادامه خبر

در پی ابلاغ مبلغ 100 میلیارد تومان از سوی دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور توسعه زیرساخت های شهرستان های لامرد و مهر انجام گرفت؛ بررسی و نهایی نمودن پروژه های پیشنهادی شهرستان های لامرد و مهر در دیدار دکتر موسوی نماینده مردم شریف این دو شهرستان در مجلس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

به دنبال برگزاری جلسه مشترک روز گذشته فرمانداران شهرستان های لامرد و مهر با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در خصوص لیست پروژه های پیشنهادی این شهرستان ها جهت تامین اعتبار از ابلاغ اخیر 100 میلیارد تومان دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت توسعه زیرساخت های شهرستان های لامرد و مهر، دکتر موسوی نماینده مردم شریف این شهرستان ها در خانه ملت روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 با دکتر نوروزی رییس سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ادامه خبر

آرشیو اخبار