دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید کرد: کمک به دانشگاه های استان فارس را در راستای تربیت متخصص برای نسل های آینده کشور و استان، وظیفه خود می دانیم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس گفت: توسعه آموزش های مهارتی با توجه به شرایط فعلی جامعه و بر اساس تشخیص به مراتب بهتر از فراگیری تئوری هاست.

۱۳۹۹/۰۴/۱۶

ادامه خبر

در دیدار دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم شریف شهرستانهای کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات پروژه های نیمه تمام شهرستانهای کوار، سروستان و خرامه

دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم شریف شهرستان های کوار، سروستان و خرامه در خانه ملت روز شنبه مورخ 99/03/31 و به اتفاق فرمانداران کوار و سروستان با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس دیدار و گفت و گو کرد.

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ادامه خبر

آرشیو اخبار